Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:16
Nuže ve stávající situaci zaměstnanec odevzdává ze svého platu celkem 31,5% svého příjmu na „Sociální pojištění“. V uvozovkách proto, že jak dobře víme, o žádné pojištění se nejedná. Pojištění je vztah, kdy pojištěný platí pojistné, které si dohodl s pojišťovnou a jeho výše je zpravidla odvozena od výše pojistného plnění v případě pojistné události a od pravděpodobnosti že k takové pojistné události dojde. V případě „sociálního pojištění“ se jedná o povinnou platbu procentuální části z příjmu, která je vymáhána státem. Taková platba je samozřejmě daní, a to bez ohledu na její oficiální název.
Podpora v nezaměstnanosti a důchody
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...